Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej
Obszary tematyczne
Projekt MCIG
Celem tego projektu jest zainicjowanie działania ośrodka pozyskiwania i analizy danych z obszaru rozwoju regionalnego i prognozowania zmian gospodarczych. Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej zostanie zaprojektowane przy interdyscyplinarnej współpracy przedstawicieli różnych sektorów: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, sfery nauki i biznesu.
Obszary tematyczne
Projekt Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej przewiduje dogłębne zdiagnozowanie sześciu obszarów: edukacja, finanse, innowacyjność, przedsiębiorczość, rozwój regionalny i rynek pracy.
image Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej
image Obszary tematyczne


Przenieś
-

Rynek pracy

Płace poszybowały

Płace poszybowały

Płace wzrosły w styczniu br. aż o 8,1 proc. w ujęciu rocznym. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,9 proc. niż przed rokiem - podał GUS. - W styczniu realne wynagrodzenia wreszcie wzrosły,...

Czytaj więcej...

Sytuacja na rynku pracy w styczniu 2012 r

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2011 roku) wyniosła w końcu stycznia 2012 roku13,3 proc. i w porównaniu do grudnia 2011 roku wzrosła o 0,8 p...

Czytaj więcej...

Małe przedsiębiorstwa tworzą 85 proc. nowych miejsc pracy

W latach 2002–2010 w UE 85 proc. nowych miejsc pracy netto powstało w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Liczba ta jest znacznie wyższa niż udział MŚP w całkowitym zatrudnieniu, który wynosi 67 pr...

Czytaj więcej...

Sytuacja na rynku pracy w grudniu 2011 r.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca listopada 2011 roku) wyniosła w końcu grudnia 2011roku 12,5 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,4 punktu procen...

Czytaj więcej...

Od stycznia dłuższe urlopy

Od 2012 r. urlopy macierzyńskie i ojcowskie będą dłuższe. Matki będą mogły wykorzystać 24 tygodnie urlopu, zaś ojcowie 2 tygodnie. Od zeszłego roku urlop macierzyński złożony jest z dwóch części - 20 ty...

Czytaj więcej...

Rynek pracy w 2011 r. – stabilizacja czy raczej utrwalenie niekorzystnych zjawisk?

Jak podaje GUS w raporcie o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. na polskim rynku pracy zaznaczyły się przede wszystkim trzy zjawiska: stabilizacja stopy bezrobocia rej...

Czytaj więcej...

Przenieś
-

Przedsiębiorczość

Oświadczenie lub zaświadczenie – wybór należy do Ciebie

Ministerstwo Gospodarki przypomina, że od 1 lipca 2011 r. przedsiębiorcy i obywatele mogą składać oświadczenia albo dostarczać zaświadczenia. Sami możemy wybrać, jaka forma jest dla nas lepsza. Wprowadzenie oświadcze...

Czytaj więcej...

Szansa dla bezrobotnych z Siedlec

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie i planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej. W ramach naboru przewiduj...

Czytaj więcej...

PARP zaprasza na polsko-brytyjskie spotkania biznesowe

Polsko-brytyjskie spotkania biznesowe dla firm z branży budowlanej, urządzeń czyszczących i odzieżowej odbędą się 29 lutego 2012 r. w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przy ul. Pański...

Czytaj więcej...

Ekologiczne przepisy paraliżują firmy

Nawet najmniejsze firmy uginają się pod ciężarem przepisów dotyczących ochrony środowiska. Muszą wypełniać dziesiątki formularzy i uiszczać różne opłaty. „Taka rozbudowana sprawozdawczość nie ma żadnego uza...

Czytaj więcej...

Nie musisz zwalniać pracowników - obniż koszty

2000 złotych rocznie. Tyle można zaoszczędzić na pracy jednej zatrudnionej osoby bez konieczności obcinania jej etatu czy stawki za godzinę. Cały sekret tkwi w umiejętnym zarządzaniu informacją w firmie ...

Czytaj więcej...

Dane ZUS sugerują niepokojące zjawisko

...

Czytaj więcej...

Przenieś
-

Rozwój regionalny

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Kapitał Ludzki - stan na 8 lutego 2012 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Podane termi...

Czytaj więcej...

JESSICA daje 143 mln przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego

Zachodniopomorskie jest jednym z pierwszych polskich regionów, w którym powstał fundusz rozwoju obszarów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA. Fundusz zarządzany jest w województwie zachodniopomorskim przez...

Czytaj więcej...

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych - 31 grudnia 2011 r.

Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, od początku uruchomienia programów do 31 grudnia 2011 r. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych złożono 47,3 tys. ...

Czytaj więcej...

Komisja wydłuża konsultacje społeczne do 12 tygodni i oferuje nową usługę powiadamiania

Od dnia 1 stycznia Komisja Europejska oferuje obywatelom, przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym co najmniej 12 tygodni na ustosunkowanie się do planów nowych polityk i ustaw. Wcześniej czas ten ...

Czytaj więcej...

Za 271 mln zł ma powstać 300 bazarów w miejscowościach liczących do 50 tys. mieszkańców

Do końca 2011 roku do urzędów marszałkowskich trafiło ok. 90 wniosków o ponad 74 mln zł dotacji na stworzenie targowisk. Do podziału w ramach programu „Mój rynek" jest niemal 211 mln zł. Ministerstwo Rolnictwa s...

Czytaj więcej...

Mazowiecka Strefa Aktywności Gospodarczej liczy na 3,8 mld zł inwestycji do 2015

Przedstawiciele trzech gmin z Mazowsza Zachodniego tworzących Strefę Aktywności Gospodarczej i inwestor Moshe Greidinger podpisali list intencyjny, zgodnie z którym spółka Global Parks Poland (GPP) wybud...

Czytaj więcej...

Przenieś
-

Edukacja

Będzie możliwość dofinansowania projektów w ramach Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

14 marca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaczyna przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" na wyo...

Czytaj więcej...

Badanie pracodawców

Akademickie Biuro Karier WSP TWP w Warszawie (ABK) w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” prowadzi badanie preferencji zawodowych pracodawców wobec przyszłych pracowników. Wyniki badań mają pomóc w o...

Czytaj więcej...

Kompetencje młodzieży przyszłością nowoczesnej Europy

Kompetencje młodzieży przyszłością nowoczesnej Europy

Potencjał młodych ludzi to przede wszystkim potencjał ich kompetencji i kwalifikacji. W interesie przyszłości Europy, przyszłości nas wszystkich, polityka  rozwoju ich kompetencji musi być skuteczna - powied...

Czytaj więcej...

Kogo brakuje na rynku pracy? Techników.

Kogo brakuje na warszawskim rynku pracy? Techników i średniego personelu technicznego do obsługi nieruchomości i firm, budownictwa, transportu i ochrony zdrowia - czytamy na Gazetapraca.pl. Oferta szk...

Czytaj więcej...

Konferencja „Dla rozwoju i zdrowia… Europejski Fundusz Społeczny” poświęcona realizacji Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”

Projekty przyczyniające się do zwiększenia zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców, przedsiębiorstw i ich pracowników, zapewniające dogodne warunki do podnoszenia kwalifikacji wśród pracowników przedsiębio...

Czytaj więcej...

Microsoft dla Małych i Średnich Firm

Microsoft zaprasza przedsiębiorców z sektora MSP do udziału w warsztatach on-line, które będą organizowane dwa razy w miesiącu, zawsze w środy o godzinie 11. Podczas szkoleń online zostanie pokazane zas...

Czytaj więcej...

Przenieś
-

Finanse

PIT-y przez Internet to oszczędność dla płatnika

PIT-y przez Internet to oszczędność dla płatnika

Bezpłatny system www.e-deklaracje.gov.pl umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną nie tylko podatnikom, ale także płatnikom. Ci ostatni, zwłaszcza zatrudniający dużą liczbę prac...

Czytaj więcej...

Raport "MŚP pod lupą"

Przedsiębiorcy oczekują od instytucji finansowych dostarczania im informacji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z finansowaniem rozwoju firm – potwierdziły badania przeprowadzone przez firmę ...

Czytaj więcej...

Nowe limity podatkowe w 2012 roku

Limity podatkowe odgrywają w polskim systemie podatkowym bardzo istotną rolę. To od nich zależy jaką formę rozliczenia można zastosować, co w konsekwencji skutkuje sposobem prowadzenia ewidencji w celac...

Czytaj więcej...

Do 20 stycznia: Źle wybierzesz formę opodatkowania - poniesiesz konsekwencje przez cały rok

Podatek liniowy czy skala podatkowa? Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy karta podatkowa? Przedsiębiorca co roku, do 20 stycznia, może zmienić formę opodatkowania. Powinien dokładnie obliczyć, która j...

Czytaj więcej...

Podatki lokalne ostro w górę

Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek podatków lokalnych oraz górnych granic stawek podatku od środków transportu. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2012 r. Podw...

Czytaj więcej...

Wyższe koszty działalności wpłyną na decyzje inwestorów

Do przeciętnego inwestora nie dotarło jeszcze, że polski rząd podnosi koszty pracy. Na razie larum podnoszą organizacje biznesowe. Ta informacja przebije się jednak w końcu do świadomości każdego przedsięb...

Czytaj więcej...

Przenieś
-

Innowacyjność

Bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.2 PO IG - „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B"

23 lutego br. na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniu 8.2„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zapraszają Fundacj...

Czytaj więcej...

Ruszają dotacja na duże inwestycje

Przedsiębiorcom pozostał miesiąc na doszlifowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla projektów mających duże znaczenie dla gospodarki - czytamy na Nf.pl. W przypadku dotacji unijnych udziel...

Czytaj więcej...

Nabór wniosków do konkursu Kreowanie Jutra przedłużony

W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w II edycji konkursu Kreowanie Jutra, oraz licznymi pytaniami dotyczącymi samego konkursu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedłuża nabór wniosków...

Czytaj więcej...

Danuta Jabłońska: Przedsiębiorcy szukają ZUS-u

Danuta Jabłońska: Przedsiębiorcy szukają ZUS-u

Informacja na temat cząstkowych wyników badań potrzeb interesariuszy oraz kwerendy dostępnych danych prezentuje Danuta Jabłońska, prezes BDKM Grupa Doradcza Sp. z o.o. Nasze badanie ukierunkowana jest ...

Czytaj więcej...

Prof. Joanicjusz Nazarko: Wstęp do badań foresight

Prof. Joanicjusz Nazarko: Wstęp do badań foresight

Na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej MCIG koordynator badań typu foresight w obszarze „innowacyjność mazowieckich przedsiębiorstw”, prof. Joanicjusz Nazarko, dziekan wydziału zarządzania Politechniki Białostoc...

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne "Innowacje społeczne w Programie Kapitał Ludzki”

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Innowacje społeczne w Programie Kapitał Ludzki”. Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z pojęc...

Czytaj więcej...

Kalendarz

Newsletter

Po podaniu swojego adresu email, dostaniesz dostęp do dodatkowych materiałów oraz będziesz otrzymywał newsletter informujący o nowościach w serwisie.

Media o nas


Zapraszamy do wysłuchania audycji radiowych poświęconych projektowi Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej.

Partnerzy

Logowanie

Member Login